Làng Kế Môn

Có nghề kim hoàn-Có nước mắm ngon tuyệt vời

Archive for the ‘Con người-Văn hóa’ Category

Lễ Thu tế làng Kế Môn

Posted by kemonnet trên 25/03/2010

– Tên : Lễ Thu tế làng Kế Môn
– Loại lễ hội : Truyền thống
– Thời gian tổ chức : 8/ÂL
– Địa điểm tổ chức : Đình làng Kế Môn, huyện Phong Điền
– Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tổ tiên
– Nội dung: Nghi thức cổ truyền

(Nguồn : http://www3.thuathienhue.gov.vn/GeographyBook/Default.aspx?sel=3&id=457)

Posted in Con người-Văn hóa, Họ đã viết về làng ta, Nghề truyền thống-Đặc sản, Địa lý-Lịch sử | Leave a Comment »